Dette er Karis CV som en tidslinje. Den gir et visuelt bilde av Karis liv og virke som kunstner så langt.