Her kommer det oppdatert informasjon om når Kari Grasmo har sin neste utstilling.

 

Neste kollektive utstilling:

Oslo Open 16 + 17 april 2016 kl 12 - 18 (osloopen.no - klikk så mitt navn)

Frysja kunstnersenter bygning 7, Kjelsåsveien 145 - nabo til Teknisk Museum